Objekt har lagts till

Personuppgiftspolicy

Lenoites AB, organisationsnummer 556998-1755, Stormgatan 3, 504 64 Borås, Sverige ("Lenoites") behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Termerna "vi", "vårt", "oss" och "vårt" som används nedan hänvisar till lenoiter.

1. DATASKYDDSMÅL
Lenoites har utsett en dataskyddsombud (DPO). DPO ansvarar bland annat för att övervaka att Lenoites behandling av personuppgifter följer gällande lagstiftning. För att få kontaktuppgifter, vänligen maila lenoites@lenoites.com.

2. BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER
Den information som behandlas inkluderar personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får om dig från andra. Personuppgifter du lämnar till oss, såsom när du gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar ett användarkonto, tecknar försäkring, använder tjänsterna på vår sajt, våra sociala medier eller utövar dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, är bl.a. uppgifter som ditt namn, adress, personligt identifieringsnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig inkluderar detaljer när du gör ett köp hos Lenoites, när du kontaktar oss och när du använder vår webbplats, ditt användarkonto eller sociala medier (Facebook, Instagram). Sådan information omfattar ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunddata, IP-adress, operativsystem, information om hårdvaran och mjukvaran du använder, webbläsarinställningar, tidszon, data som samlats in från cookies, detaljer relaterade till dina kontakter med oss inklusive inspelade ljudfiler, information om dina surfvanor (såsom geografisk plats, sessionslängd, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, dina intressen och information om din andra användning av våra tjänster och produkter), sök- och köphistorik, ordernummer, vilka varor du har besökt eller lagt till i vår kundvagn, betalningsmetoder och kontosaldo, och om du har köpt din vara på kredit, betalningsinformation, samt din aktivitet på vår sidor, sociala nätverk och vår webbplats. Personuppgifter om dig som vi får från andra kan innefatta e-postmeddelanden och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part, som Lenoites därför kommer att behandla. Vid behov kommer Lenoites att informera dig som tredje part om behandlingen.

3. VARFÖR OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För kundtjänst och Customer Relationship Management

Vi behandlar namn, adresser, personnummer, mobil- och telefonnummer, e-postadresser, köphistorik, ordernummer, betalningsinformation och inspelade ljudfiler från din kontakt med oss ​​för att ge dig god kundservice och för att hantera vår kund relation med dig. Vi kommer att behandla ditt personnummer om du väljer att använda det för att hämta dina adressuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi tecknar ett avtal, alternativt vårt berättigade intresse av att tillhandahålla god service om du inte är en kund hos oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål har företräde framför alla potentiella intressen du har av att skydda din personliga integritet.

Om du inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter kommer vi inte att kunna leverera våra produkter till dig eller på annat sätt uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

För kreditgivning Vi behandlar information om dig och ditt köp för att du ska kunna göra köp på kredit. Av denna anledning kommer vi att behandla ditt kundnummer, köphistorik, kreditinformation såsom din beviljade kredit och ditt personnummer. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

För marknadsföring Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadresser, din aktivitet på våra sidor, din köphistorik, ordernummer, data som samlats in från cookies och information om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden, samt påminnelser om varor som finns kvar i din kundvagn till dig via e-post, SMS, "pushnotiser" eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke, vilket vi antingen får när du registrerar dig som användare hos Lenoites eller i samband med ditt köp av produkter ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke genom att aktivt markera en eller flera rutor på vår sida. Du kan återkalla ditt samtycke på samma sätt genom att avmarkera rutorna på vår sida. När vi behandlar dina personuppgifter för att skicka "pushnotiser" med marknadsföring till dig är den rättsliga grunden samtycke. Du ger ditt samtycke genom att aktivera "push notifications" på din mobiltelefon och drar tillbaka ditt samtycke genom att inaktivera "push notifications" på din mobiltelefon. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar kampanjerbjudanden och påminnelser om varor som finns kvar i din varukorg till dig bygger på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål väger tyngre än ditt potentiella intresse av att skydda din personliga integritet. Vi använder även Google i vår marknadsföring; du kan läsa mer om deras policy för datahantering här .

För automatiskt beslutsfattande eller profilering
För att utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden åt dig kan vi automatiskt samla in och analysera information om dig. Sådan information inkluderar ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundinformation, IP-adress, operativsystem, information om hårdvaran och mjukvaran du använder, webbläsarinställningar, tidszon, detaljer relaterade till dina kontakter med oss, information om din surfvanor, sök- och köphistorik, ordernummer, vilka varor du har besökt eller lagt i vår kundvagn, betalningsmetoder och kontosaldo, och om du har köpt din vara på kredit, samt dina andra aktiviteter på våra sidor, data samlas in från cookies, sociala nätverk och vår webbplats. Baserat på resultaten av denna analys av ditt användarbeteende (så kallat profilering) förser vi dig sedan automatiskt med anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror att du kommer att tycka är intressanta och relevanta. För närvarande finns det inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller väsentligt på något annat sätt. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet och, så långt det är möjligt, för att undvika att störa dig i onödan och för att förse dig med material, inbjudningar och erbjudanden som matchar dina preferenser och behov. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål har företräde framför ditt potentiella intresse av att skydda din personliga integritet.

För statistik
Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att sammanställa statistik. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål väger därför tyngre än eventuella intressen du har av att skydda din personliga integritet.

För hantering av reklamationer, returer etc.
Vi behandlar namn, adresser, mobil- och telefonnummer, e-postadresser och köphistorik för att hantera eventuella förfrågningar du kan ha om att returnera produkter eller för att utöva dina konsumenträttigheter att göra anspråk på defekter och förseningar mot oss. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger oss enligt konsumentlagstiftningen.

För bokföring
Vi behandlar information om transaktionen som har skett mellan dig och Lenoites för redovisningsändamål. Vi behandlar information om köpet, namn, adresser, mobil- och telefonnummer samt e-postadresser. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger oss.


4. TILL VEM RÖJAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VAR BEHANDLAR VI DET GEOGRAFISKT?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Lenoites Group.

Lenoites kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Exempel på tredje parter som vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till är bland annat logistikföretag i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, marknadsföringspartners, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditprövning samt advokatbyråer för hantering av juridik. frågor i vår verksamhet. Om du gör ett köp på kredit kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till Resurs Bank AB. Om du köper en produkt som inkluderar försäkring kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den relevanta försäkringsleverantören. Alla dessa enheter är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Lenoites kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och partners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade databehandlare. Vi har avtal med våra databehandlare som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och våra instruktioner.

Lenoites kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Lenoites lämnar ut sådan information. Lenoites kan också avslöja dina personuppgifter för att möjliggöra en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller delar av Lenoites tillgångar.

Som en allmän regel behandlar Lenoites dina personuppgifter endast inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett sätt som motsvarar det skydd som erbjuds inom EU/EES genom att använda standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa enheter eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder . En kopia av standardavtalsklausulerna finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

5. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgifter kan lagras på flera platser för olika ändamål. Det innebär att en uppgift som har tagits bort från ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgifterna fortfarande krävs.

Personuppgifter som vi behandlar för kundservice och för att hantera din kundrelation behandlas under den tid som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Inspelade samtal med dig behandlas i tre månader.

Personuppgifter som vi behandlar för att möjliggöra kreditgivning behandlas under den tid som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföring i form av nyhetsbrev och "pushnotiser" behandlas tills du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt ber oss sluta kontakta dig. I samband med detta kommer vi i den mån det är möjligt även att radera de personuppgifter vi behandlar om dig relaterade till automatiserat beslutsfattande och/eller profilering. Personuppgifter som vi behandlar för andra marknadsföringsändamål än nyhetsbrev och "pushnotiser" behandlas under kundrelationen och under ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar i statistiksyfte behandlas tills det aktuella redovisningsmaterialet har raderats, närmare bestämt under sju år.

Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den period som vi har dessa juridiska skyldigheter enligt lag.

Personuppgifter som vi behandlar för redovisningsändamål behandlas i sju år i enlighet med tillämplig bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan lagras längre än vad som anges ovan om det är nödvändigt för att följa lagkrav, förordningar eller myndighetsbeslut.

6. DINA RÄTTIGHETER
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lagen. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som anges i lagen (EU:s allmänna dataskyddsförordning). Rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning etc. Du har rätt att skriftligen och utan kostnad begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära korrigeringar av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerat om dig och att begära en kopia av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att begära att behandlingen begränsas. Du kan till exempel ha rätt till begränsning om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, eller om du har begärt rättelse och vill begränsa vår användning samtidigt som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta. Om du inte har skäl för din begäran eller om din begäran är orimlig, till exempel om du begär åtkomst eller radering ofta och med korta intervall, har vi rätt att vägra att följa din begäran eller att ta ut en avgift som täcker administrativa kostnader som din begäran medför.

Rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända mot direktmarknadsföring Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för detta/dessa ändamål, vänligen informera oss genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan, se avsnitt 7. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål (s) och ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta att behandla dem för andra ändamål i enlighet med denna integritetspolicy. Rätt att lämna in ett klagomål Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna enligt punkt 7 nedan. Du har även rätt att lämna in ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Om ditt klagomål endast avser ett företag i ett annat EU-land har du rätt att lämna in ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet i det landet. Här är en lista över dataskyddsmyndigheter i andra länder: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

7. KONTAKTA OSS
Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post: lenoites@lenoites.com
- genom att skriva till Lenoites, Stormgatan 3, 504 64 Borås, Sverige