Objekt har lagts till

Leverantörsnormer och uppförandekod

Vi värdesätter varje individ i hela vår leveranskedja och har byggt upp nära samarbetsrelationer med många av dem: från arbetarna i Kina som tillverkar våra sidenprodukter till de tillverkare som producerar våra skönhetsprodukter i Europa. Vi är fast beslutna att säkerställa att vi arbetar i enlighet med internationellt accepterade standarder för socialt ansvar och strävar efter att ha en positiv inverkan, inte bara inom vår leveranskedja utan också i vårt globala samhälle.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Vi håller på att skriva vår första policy för mångfald, jämställdhet och inkludering för att hålla oss själva ansvariga för att bygga ett företag som verkligen är inkluderande, representativt och stärkande. Vi ser fram emot att dela den med dig snart.