Hållbar utveckling

Människor

Planeten

Produkter

Löften

Människor

Människor har varit kärnan till varför Lenoites skapades. Vi vill att Lenoites ska ha en positiv inverkan på varje person som kommer i kontakt med varumärket - från människorna i Kinas mullbärsfält till vårt huvudkontor i Sverige. Egenmakt är ett viktigt värde och vi på Lenoites strävar efter att värdera varje ögonblick.

Läs mer

Planeten

Vi vet att tillverkning inom alla branscher alltid kommer att ha en inverkan på vår miljö. Vi brinner för innovation och är fast beslutna om att göra förbättringar på alla nivåer i verksamheten. Vår strävan är att vi positivt ska bidra till, snarare än att ta, från jorden.

Läs mer

Produkter

Vi är stolta över att många av våra produkter kan älskas och uppskattas livet ut samtidigt som vi känner vikten av att redogöra vad som händer med produkterna "sedan". Vi kommer att fortsätta arbeta med högkvalitativt naturmaterial. På detta sätt kan så många produkter som möjligt i slutändan kan brytas ner och lämna så lite avtryck som möjligt på vår jord.

Läs mer

Löfte

I vår affärsstrategi är hållbar utveckling i fokus. Vi kommer alltid att sträva efter att optimera vår produktion och verksamhet så att vi på bästa sätt kan minska det avtryck som vi gör på planeten.

Läs mer

Framsteg, inte perfektion

Vi är inte perfekta men vi är stolta över hur långt vi har kommit hittills med tanke på att vi är ett ungt företag. Framförallt finns engagemanget vilket gör att hållbarhet alltid kommer att vara en viktig del av oss. Vi kommer alltid att leta efter de mest hållbara sätt och vi ser optimistiskt på framtiden. Vi tycker att det är viktigt att vara transparenta med utmaningar och problem som vår bransch står inför trots att vi är ett litet företag i denna stora värld.

Läs mer