Hållbarhetslöften

Vi lovar att...

Var försiktiga

Vi har satt hållbar utveckling i centrum för vår affärsstrateg och vi strävar efter att optimera all produktion och verksamhet för att minska den inverkan vi har på människor och planeten.

Vi lovar att...

Alltid vara passionerade

Vår ideologi är att om en produkt har tillverkats med kärlek och passion, om den har integritet och om den inte har skadat vare sig människor eller planeten, så är produkten vackrare, mer värdefull och i slutändan en produkt som kan ärvas. Vi tillverkar produkter som vi verkligen tror på. Inte alla produkter kan behållas eftersom de är skönhetsprodukter och därmed konsumeras. Vi strävar dock alltid efter att göra dessa produkter så hållbara som möjligt.

Vi lovar att...

Byta ut plast

Vi arbetar för att hitta alternativ till plast och ersätta dem med miljövänliga alternativ. Vår förhoppning är att Lenoites i framtiden kan eliminera användningen av plast i hela verksamheten. I vissa fall är en plastfri lösning ännu inte tillgänglig, då lovar vi att fatta välgrundade beslut som tar hänsyn till effekten av plasten vi använder.

Vi lovar att...

Jobba med naturfiber

Vi kommer att fortsätta kämpa för användningen av naturfibrer i våra produkter så att de så småningom kan återvända till jorden. Vi är stolta över att många av våra produkter består av över 100% naturliga fibrer. Vi arbetar aktivt med de återstående produkterna för att vända och vrida hur de kan bli ännu mer miljövänliga.